ПРЕДАВАНЕ НА НЕВЕРНИ ЗНАЦИ ЧРЕЗ СРЕДСТВА ЗА СЪОБЩЕНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: