ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗОП - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: