ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА БАНКОВ КРЕДИТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: