ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ (ГПК) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: