ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕВЯРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ ИЛИ ОДИТОР - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: