ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: