ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: