ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА ПРИ ОБЯВЕНА СМЪРТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: