ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВО (ООД) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: