ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТД ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: