ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТНОСНО НАРУШАВАНЕ МЯРКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: