ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА И СЕМЕЙСТВОТО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: