ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: