ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НОСЕНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: