ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОДЧИНЕНОСТТА И ВОЕННАТА ЧЕСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: