ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: