ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: