ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ В ДРУЖЕСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: