ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: