ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КРЕДИТРОВИ В ИЗП. ПРОЦЕС - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: