ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: