ПРОДАЖБА НА ПОСТРОЙКАТА (ЗС) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: