ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРИСЪДА ПО ЧЛ. 457 НПК - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: