ПУБЛИЧНОСТ НА КНИГИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: