ПЪРВОНАЧАЛЕН РЕЖИМ НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: