РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: