РЕВАНДИКАЦИОНЕН ИСК (ЧЛ. 108 ЗС) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: