РИСК ОТ ПОГИВАНЕ НА ВЕЩТА ПРИ ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: