САМОВОЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО СЛУЖБА, КОЯТО ДЕЕЦЪТ НЕ ЗАЕМА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: