СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: