СКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗГОДНА СДЕЛКА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: