СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: