СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: