СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ИСКАНЕ НА ДЛЪЖНИКА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: