СПОР ЗА МАТЕРИАЛНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: