СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: