СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ ПО МЕНИТЕЛНИЦА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: