СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: