СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АД - ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: