СЪВКУПЛЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ЗАВИСИМОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: