СЪСОБСТВЕНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЪСОБСТВЕНА ВЕЩ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: