СЪСТАВЯНЕ ИЛИ ПОДПРАВКА НА НЕИСТИНСКИ ЧАСТЕН ИЛИ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: