ТЕЖКА ИЛИ СРЕДНА ПОВРЕДА ПРИЧИНЕНА ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: