ТЕЖКА ИЛИ СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПРИЧИНЕНА ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: