ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В СЪСТОЯНИЕ НА СИЛНО РАЗДРАЗНЕНИЕ И НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: