ТЪРГОВСКА СДЕЛКА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: