ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК - ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: