УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: