УКРИВАНЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: