УНИЩОЖАЕМОСТ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ НЕДЕЕСПОСОБЕН - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: